ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Ателие за народни носии "Балканфолк"
Престилки традиционни

Престилката е част от традиционната българска женска носия. Богато е разнообразието на орнаментика, цветови съчетания и технология на изработка на престилките от различните етнографски области.
Престилките са тъкани, бродирани, фъкани, с апликации, с дантела и др.

Можете да купите традиционна престилка в интернет магазина Balkanfolk.bg

BF 031513 - Тракийска женска престилка
нов код БФ 220132
Женска тракийска престилка
BF 039203 - Разложка престилка
нов код БФ 420231
Женска престилка от Разлог
BF 037703 - Тракийска женска престилка
нов код БФ 220632
Женска тракийска престилка от с. Жельо войвода
BF 038703 - Северняшка женска престилка
нов код БФ 320231
Женска северняшка престилка
BF 700123 - Тракийска женска престилка
нов код БФ 221233
Женска тракийска престилка от пазарджишко
BF 038203 - Добруджанска женска престилка
нов код БФ 521531
Женска добруджанска престилка
BF 032407 - Женска северняшка престилка
нов код БФ 320531
Северняшка престилка от Централна северна България
BF 232153 - Юношеска северняшка престилка
нов код БФ 341531
Юношеска северняшка престилка от Северозападна България
BF 031403 - Македонска престилка
нов код БФ 420831
Женска македонска престилка от Дебър и Смилево
BF 031503 - Тракийска женска престилка
нов код БФ 220131
Женска тракийска престилка от сливенско
Бродирани ръкави за женска риза
Свиленици, капаници
"Ръкави за женска риза"

Костадин Варимезов гайда
Костадин Варимезов
гайда

Димитър Манов - хореограф
Димитър Манов
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия