ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Ателие за народни носии "Балканфолк"
Престилки традиционни

Престилката е част от традиционната българска женска носия. Богато е разнообразието на орнаментика, цветови съчетания и технология на изработка на престилките от различните етнографски области.
Престилките са тъкани, бродирани, фъкани, с апликации, с дантела и др.

Можете да купите традиционна престилка в интернет магазина Balkanfolk.bg

BF 031513 - Тракийска женска престилка
нов код БФ 220132
Женска тракийска престилка
BF 039203 - Разложка престилка
нов код БФ 420231
Женска престилка от Разлог
BF 037703 - Тракийска женска престилка
нов код БФ 220632
Женска тракийска престилка от с. Жельо войвода
BF 038703 - Северняшка женска престилка
нов код БФ 320231
Женска северняшка престилка
BF 700123 - Тракийска женска престилка
нов код БФ 221233
Женска тракийска престилка от пазарджишко
BF 038203 - Добруджанска женска престилка
нов код БФ 521531
Женска добруджанска престилка
BF 032407 - Женска северняшка престилка
нов код БФ 320531
Северняшка престилка от Централна северна България
BF 232153 - Юношеска северняшка престилка
нов код БФ 341531
Юношеска северняшка престилка от Северозападна България
BF 031403 - Македонска престилка
нов код БФ 420831
Женска македонска престилка от Дебър и Смилево
BF 031503 - Тракийска женска престилка
нов код БФ 220131
Женска тракийска престилка от сливенско
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия